Hipokrates
Lekarz ma tylko jedno zadanie:
wyleczyć chorego.
Jaką drogą tego dopnie,
jest rzeczą obojętną.
Hipokrates
Lekarz ma tylko jedno zadanie:
wyleczyć chorego.
Jaką drogą tego dopnie,
jest rzeczą obojętną.
Hipokrates
Lekarz ma tylko jedno zadanie:
wyleczyć chorego.
Jaką drogą tego dopnie,
jest rzeczą obojętną.

Choroba zwyrodnieniowa stawów dotyka w wielu krajach około 20 proc. osób powyżej 40. roku życia, może mieć różne podłoże (urazowe, zmiany w budowie stawów – dysplazja, upośledzenie ukrwienia doprowadzające do jałowej martwicy), ale niezależnie od etiologii z czasem powoduje ograniczenie funkcji stawu (ograniczenie ruchomości) oraz ból w czasie ruchu.. Zmiany zwykle rozwijają się powoli od niewielkiego ograniczenia ruchomości i bólu w czasie większego wysiłku aż do usztywnienia stawu i bólu ciągłego występującego niezależnie od ruchu. Mamy kilka możliwości leczenia zmian zwyrodnieniowych – farmakologiczne i operacyjne.
Jeśli leczenie zachowawcze nie przynosi efektu, jedynym leczeniem powodującym ustąpienie objawów jest alloplastyka, czyli zabieg wszczepienia sztucznego stawu. Zabieg operacyjny polega na usunięciu zniszczonych powierzchni stawowych chorego stawu i zastąpieniu ich implantami metalowymi i polietylenowymi (plastikowymi). Operacja wykonywana jest w celu zniesienia dolegliwości bólowych powodowanych zazwyczaj na skutek tarcia o siebie kości tworzących staw, po zniszczeniu chrząstki stawowej w wyniku choroby zwyrodnieniowej oraz poprawy funkcji stawu (ruchomości).


Alloplastyka stawu kolanowego - po zabiegu

 

Alloplastyka stawu kolanowego

Istnieją dwa typy wymiennej alloplastyki stawu kolanowego:

  • połowicza alloplastyka stawu kolanowego - operację przeprowadza się, gdy jeden przedział stawu kolanowego został zniszczony, przeważnie przedział przyśrodkowy;
  • całkowita alloplastyka - operacja ta polega na zastąpieniu całego stawu kolanowego protezą wykonaną z metalu i tworzyw sztucznych.

 


Alloplastyka stawu biodrowego - po zabiegu

 

Alloplastyka stawu biodrowego
Operacja wszczepienia stawu biodrowego jest zabiegiem mającym zastąpić uszkodzone elementy stawu biodrowego. Staw biodrowy jest stawem kulistym, w którym głowa kości udowej osadzona jest w panewce. Podczas zabiegu wszczepienia stawu biodrowego usuwamy zużytą głowę kości udowej zastępując ją metalową lub ceramiczną głową osadzoną na trzpieniu wprowadzonym do jamy śródszpikowej kości udowej, natomiast naturalna zniszczona panewka zostaje rozwiercona i zastąpiona panewką polietylenową lub metalową z polietylenowym wkładem.